قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 240600
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 255960
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 55540
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: 269610
قيمت هر  گرم طلای 19 عيار: 58610
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: 284280
قيمت هر  گرم طلای 20 عيار: 61800
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: 298620
قيمت هر  گرم طلای 21 عيار: 64920
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: 312610
قيمت هر  گرم طلای 22 عيار: 67960
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: 341280
قيمت هر  گرم طلای 24 عيار: 74190
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت ۱۶:۴۸ بعد از ظهر  توسط فریاد  |